רחוב ז'בוטינסקי 33

(בניין התאומים 1)

רמת גן, מיקוד 52511

טלפון: 077-7100304

פקס: 077-7100306

נייד:052-4749946

רמת גן, 15 בינואר 2007

אנו שמחים להודיעכם כי עברנו למשרדנו החדש ברמת גן

נמשיך לעמוד לרשותכם בכל עת

 המשרד מספק את השירותים הבאים:

 1. שרותי ראית חשבון ויעוץ מס לעצמאיים:

 א. עריכת והגשת דוחות אישיים שנתיים למס הכנסה.

ב. הגשת הצהרת הון.

ג. יעוץ שוטף בנושא מיסוי, תוך דגש לתכנון מס וניצול כל ההטבות.

ד. ייצוג בדיונים מול שלטונות המס.

2. שרותי ראית חשבון וביקורת לחברות:

א. ביצוע ביקורת ועריכת דוחות כספיים שנתיים.

ב. הגשת דוחות התאמה למס הכנסה.

ג. דיווחים לרשם החברות.

ד. סקירת דוחות כספיים רבעוניים.

ה. הגשת דוחות לבעלי שליטה בחברות למס הכנסה.

ו. יעוץ שוטף בנושא מיסוי, תוך דגש לתכנון מס וניצול כל ההטבות.

3. שרותי ניהול חשבונות:

א. רישום פקודות יומן שוטפות להכנסות ולהוצאות, קליטת נתונים וביצוע הנהלת חשבונות כפולה.

ב. התאמת נתוני הבנקים להנהלת החשבונות מידי חודש.

ג. התאמת קופה, לקוחות, ספקים, תקבולים ותשלומים בכרטיסי אשראי.

ד. הפקה, דיווח ותשלום הדיווחים החודשיים למס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, ניכויים ומקדמות.

ה. דיווחים שנתיים למס הכנסה – טופס 126 ניכוי משכר עבודה, טופס 856 ניכוי במקור מספקים.

ו. הפקת דוחות רווח והפסד תקופתיים, המאפשר למנהלים לבחון את מצב העסק, צפי המס לתשלום, ובחינת הקטנת שיעור המקדמות המשולמות למס הכנסה.

ז. עיבוד והפקת תלושי משכורת לעובדים.

ח. טיפול בפיטורי עובדים הכולל חישוב חבות הפיצויים לתשלום ודיווח לרשויות המס (טופס 161).

ט. הכנת והגשת כל החומר החשבונאי לביקורת רואה חשבון לרבות מתן הסברים הנדרשים לצורך הביקורת.

4. טיפול בהחזרי מס לשכירים:

א. בדיקת הזכאות להחזר מס.

ב. עריכת הדוחות והגשתם למס הכנסה.

 בכבוד רב,

גיל-עד לוין

 רואה חשבון